BAG viewer

bag viewer

Je wilt een goede BAG viewer en wilt op eenvoudige wijze kunnen beschikken over de maandelijkse vernieuwe BAG gegevens? Kies dan voor een download bij Geogap. Kies voor een BAG viewer in de vorm van een BAG PostGIS Database Dump. Want hoewel de beheerder van de gegevens, het Kadaster, elke maand opnieuw met een actuele versie komt, zijn de BAG gegevens via de door hen verzorgde GML-levering nagenoeg onbruikbaar. Met de PostGIS Database Dump zijn de gegevens daarentegen wel prima te gebruiken. Je downloadt de gegevens overigens voor een periode van 24 uur en kunt op basis van de gegevens het beste Geo advies geven.

24 uur de beschikking over de meest recente BAG gegevens van het Kadaster

Kies je voor een download en dus voor de BAG PostGis Database Dump dan krijg je de beschikking over een download van de meest recente gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen; deze lijst wordt door de gemeenten in ons land bijgehouden en door het Kadaster beheerd. Na het downloaden krijg je de beschikking over ontzettend veel informatie. Per adres krijg je de postcode, de straat, het huisnummer, de huisnummertoevoeging, woonplaats, gemeente en provincie. Je krijgt per adres een ID ook als het gaat om stand- en ligplaatsen dus. Ook ontvang je op deze manier informatie over gekoppelde panden. Ook nu krijg je weer een pand-ID, het bouwjaar van het pand en de status van het pand.

Beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken

Voor wie het niet weet. Doel van de Basisregistratie Adressen en Gegevens is het beschikbaar stellen van deze gegevens aan elke partij die er gebruik van wil maken. Bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn overheidsinstanties zelfs verplicht om de BAG-gegevens te gebruiken. Voordeel van de BAG is dat bedrijven en de overheid dus niet zelf nog weer registraties bij hoeven te houden.